KAPITALFÖRVALTNING

Diskretionär förvaltning

När du blir kund hos oss börjar vi med att noga analysera din situation och hur du vill att ditt kapital ska förvaltas på lång och kort sikt. Sedan gör våra portföljförvaltare investeringar på det sätt som du känner dig bekväm med. Det kallas för diskretionär förvaltning och är det mest effektiva sättet att styra kapitalet mot de mål som du satt upp. Du kan när som helst få reda på hur din portfölj är sammansatt och det finns inga bindningstider för ditt engagemang hos oss. Våra relationer bygger på förtroende, därför vill vi inte binda upp dig på något sätt.

 

Varför Meetoo?

Genom att låta oss på Meetoo förvalta ditt kapital väljer du en enkel, individanpassad och riskmedveten kapitalförvaltning. Vår vinst ligger i att våra kunder känner sig nöjda med sina resultat och stannar kvar hos oss, år efter år.

Meetoo gör det enklare för dig som kund att förstå hur dina investeringar fungerar genom att så långt det är möjligt enbart arbeta med enkla, raka värdepapper som aktier och obligationer. Även vår ersättningsmodell genomsyras av enkelhet, du betalar endast en fast förvaltningsavgift på det förvaltade kapitalet för det arbete vi utför.

Meetoo erbjuder anpassad kapitalförvaltning med kundens individuella behov och förutsättningar som utgångspunkt. Kundens situation, tidshorisont och önskemål avgör vilken risknivå portföljen kommer att ha och hur vi kommer att förvalta den. Löpande genomgång och analys av innehav samt marknad ligger till grund för vår aktiva förvaltning.

Resultat

Viktigast av allt - vi är fokuserade på resultat och att detta resultat inte äts upp utav höga avgifter.

Sen start har våra kunder i genomsnitt fått elva procent avkastning per år vilket motsvarar två procent högre avkastning än börsen efter alla avgifter varje år.

Samtidigt har våra kunder betalat mindre än hälften i totala avgifter jämfört med andra diskretionära förvaltningstjänster.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i förvaltningen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

 

BLI KUND

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig förvalta ditt kapital är du välkommen att kontakta oss direkt eller lämna ett meddelande så kontaktar vi dig.

Lotta Nilert
lotta@meetoo.se
+46 70 543 84 93

Christer Ellgren
christer@meetoo.se
+46 70 768 47 17

 

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

+46 8 660 60 35

Meetoo och Atle Investment Services AB är del av Atle Investment Management AB