Vi på Meetoo

Lotta Nilert

VD och ägare i Meetoo AB. Tidigare kapitalförvaltare samt privatkund- och institutionsmäklare på Hagströmer & Qviberg Fondkommission, Fischer Partners Fondkommission och SEB.  Lotta har även varit verksam som kundansvarig för svenska multinationella företag inom Citibank i New York och London.

Christer Ellgren

Arbetar med förvaltning och administration på Meetoo. Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm 1980) och Fil Mag (historia, Stockholms Universitet 2006). Tidigare analytiker och analyschef inom Banca IMI (London och Milano), Bohusbanken, Nordia Fondkommission, Enskilda Securities, Hägglöf och Hägglöf & Ponsbach Fondkommission samt PK-Fonder. Christer har även arbetat som journalist, skrivit ett par böcker och sitter i styrelsen för vin- och spritimportören Stellan Kramer AB.

Kaj Kvaavik

Civilekonom (Stockholms Universitet 1984). Tidigare ränte- och valutahandlare inom banksektorn och på ABB:s och SCA:s treasuryavdelningar samt portföljförvaltare på Riksbanken.

Filip Abrahamsson Kwetczer

Student på Kungliga Tekiska Högskolan. Arbetar deltid på Meetoo.