Vår filosofi

De senaste åren har fokus hamnat på dolda avgifter och kostnader, inte på själva resultatet. Många aktörer har lagt sin energi på stordriftslösningar och ”smart” prissättning för att tjäna pengar utan att kunderna ser eller vet om det. Vi tror på en enkel men ändå individuellt anpassad och långsiktig relation som i första hand är trygg och lönsam för våra kunder. Vår vinst ligger i att våra kunder känner sig nöjda med sina resultat och stannar kvar hos oss, år efter år.

Meetoo arbetar så långt det är möjligt enbart med enkla, raka värdepapper som aktier och obligationer, företrädesvis genom kapitalförsäkringar eller investeringssparkonton. Det gör det enklare för dig som kund att förstå hur dina investeringar fungerar.

Vår ersättningsfilosofi är enkel. Du betalar bara en fast förvaltningsavgift för det arbete vi utför. Inga dolda avgifter och oväntade avgifter. 1 % av det förvaltade beloppet är allt du betalar. Med moms blir beloppet 1,25 %. Till detta tillkommer courtaget på dina affärer och avkastnings­skatten i en eventuell kapitalförsäkring eller investeringssparkonto.