Klagomål

Klagomålsansvar

Meetoo AB står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 §. I enlighet med Finansinspektionens regler har vi utarbetade rutiner för klagomål och utsett en ansvarig person.

Vid eventuella reklamationer och klagomål är du välkommen att vända dig skriftligen till bolagets klagomålansvarig skriftligen eller via e-post:

Meetoo AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 12A
114 46 Stockholm

lotta@meetoo.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte kan godta den bedömning vi presenterar kan du som privatperson också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se
Tel: +4687831700