Meetoo blir del av Bure

Apr 16, 2018

Meetoo AB:s moderbolag Lotta Nilert AB (LNAB) har avtalat att sälja aktierna i Meetoo till Bure Financial Services (BFS), ett bolag inom börsnoterade Bure Equity AB.

Läs mer

Från vår horisont...

Dec 19, 2016

Brexit, som ingen verkar veta hur det skall gå till, Trumps seger i USA, som ingen vet vad den leder till, osäkerheten efter den italienska folkomröstningen men även de kommande franska och tyska valen, försvårar möjligheten till vettiga ekonomiska prognoser.

Läs mer

Från vår horisont...

Nov 7, 2016

Världsekonomin befinner sig fortfarande i en långsam tillväxtfas med positiv utveckling i såväl USA, Kina och Europa och nästan extremt låga räntor, något som gör att vi fortfarande föredrar aktier framför obligationer. Bilden störs av det amerikanska presidentvalet och som om det inte räckte med det kommer ell val sällan ensamt...

Läs mer