Diskretionär förvaltning

När du blir kund hos oss börjar vi med att noga analysera din situation och hur du vill att ditt kapital ska förvaltas på lång och kort sikt. Sedan gör våra portföljförvaltare investeringar på det sätt som du känner dig bekväm med. Det kallas för diskretionär förvaltning och är det mest effektiva sättet att styra kapitalet mot de mål som du satt upp. Du kan när som helst få reda på hur din portfölj är sammansatt och det finns inga bindningstider för ditt engagemang hos oss. Våra relationer bygger på förtroende, därför vill vi inte binda upp dig på något sätt.