Bli kund

Vill du också låta ditt kapital växa utan höga, dolda eller oväntade avgifter, är du välkommen att kontakta Lotta Nilert på tel +46 86606035 eller per e-post: lotta@meetoo.se

Varför Meetoo?

Genom att låta oss på Meetoo förvalta ditt kapital väljer du en enkel, individanpassad och riskmedveten kapitalförvaltning. Vår vinst ligger i att våra kunder känner sig nöjda med sina resultat och stannar kvar hos oss, år efter år.

Meetoo gör det enklare för dig som kund att förstå hur dina investeringar fungerar genom att så långt det är möjligt enbart arbeta med enkla, raka värdepapper som aktier och obligationer. Även vår ersättningsmodell genomsyras av enkelhet, du betalar endast en fast förvaltningsavgift på det förvaltade kapitalet för det arbete vi utför.

Meetoo erbjuder skräddarsydd kapitalförvaltning med kundens individuella behov och förutsättningar som utgångspunkt. Kundens situation, tidshorisont och önskemål avgör vilken allokering som väljs. Löpande genomgång och analys av innehav samt marknad ligger till grund för vår aktiva förvaltning.

Meetoo har ett tydligt förhållningssätt till risk. Det är du som bestämmer vilken risk du vill ta med dina placeringar. Vi hjälper dig att få ett professionellt perspektiv på risknivåer, därefter utgår alla våra placeringar utifrån de riktlinjer du själv har bestämt för din portfölj.