Från vår horisont...

Jun 30, 2016

…ser vi ut över ett förändrat politiskt och ekonomiskt landskap. Marknadens reaktion på det oväntade, Storbritanniens beslut att lämna EU, blev dramatisk. Raset på Stockholmsbörsen på runt 8 procent i måndags leder tankarna till finanskrisen för åtta år sedan.

Vi skall givetvis inte överdriva effekterna av ”Brexit”. Kanske är tidningen Fokus Churchilltravesti - ”Detta är inte slutet, det är inte ens början till slutet. Men det är början på en ny, lång, jävla förhandling” – en bra sammanfattning.
Hur som helst lär osäkerheten på de finansiella marknaderna fortsätta och gudarna skall veta att det redan tidigare i år varit turbulent med rejäla svängningar på börsen.

Vad vet vi då?
Kanske detta:
  • ”Brexit” är ett påtagligt hot för världsekonomin. Den brittiska ekonomin är i sig inte tillräckligt stor för att utgöra ett problem men spridningsriskerna är påtagliga.
  • Storbritannien är på väg mot en lågkonjunktur. Bank of England kan försöka stimulera ekonomin men har, i likhet med andra centralbanker i stort sett slut på ammunition och idéer. Finanspolitisk stimulans kommer att behövas men med tanke på skicket på den brittiska regeringen - och för den delen inte heller på oppositionen - just nu känns detta inte som en närliggande möjlighet.
  • Euro-området kommer att få större betydelse för världens ekonomiska utveck­ling. Risken finns att ”Brexit” och de utdragna förhandlingarna kring det kom­mer att påverka konjunkturen negativt. Risken för att fallande brittiska bostads­priser och en eventuell kris för bankerna sprider sig är påtaglig.
  • Sannolikt kommer detta att göra att de stora centralbankena - Fed i USA, ECB i Europa och den kinesiska centralbanken – kommer att behålla silkesstrumporna på och tassa försiktigt den närmaste tiden.
  • Den politiska utvecklingen de närmaste veckorna kommer att bli viktig för humöret på de finansiella marknaderna. EU:s förmåga att hantera det brittiska utträdet och risken för att det smittar av sig kommer att följas noga och sannolikt vara avgörande på kort sikt.
  • Samtidigt tuggar världsekonomin faktiskt på ganska bra, vilket är positiva nyheter för företagen. Försiktighet och vårt gamla mantra när det gäller val av bolag, urval, urval, urval, blir ledord för vårt arbete.
  • Pundet kan sannolikt falla ytterligare, vilket ökar britternas konkurrenskraft och fungerar som en turistmagnet.
Beslutet om ”Brexit” kom under en period då börsen varit inne i en nedåtgående trend. Faktum är att Stockholmsbörsen (mätt med SIXRX index, dvs inklusive utdelningar) de senaste 16 månaderna backat 9 procent. Fallet är påverkat av bristen på riktigt bra tryck i världsekonomin och att de låga räntorna inte ger så mycket effekt längre.

Ekonomi och politik styr
Marknaden är fortfarande väldigt styrd av den ekonomiska utvecklingen och störd av politiska risker. Med tanke på de förhandlingar som väntar inom EU och det amerikanska presidentvalet kommer detta sannolikt att leda till fortsatta svängningar på börsen under resten av året.

Det bör betonas att vi ännu inte vet – och det bidrar givetvis ännu mer till osäker­heten – om, hur och när Storbritannien lämnar EU. Med tanke på att de som segrade i folkomröstningen inte verkar ha någon som helst plan på vad de skall göra härnäst kan processen utan vidare pågå i flera år.

Ett brittiskt nyval känns inte helt uteslutet, inte minst eftersom många väljare har blivit vilseledda av lämna-kampanjen som lovat guld och gröna skogar utanför EU. I dag är det mycket oklart vad alternativet till ett brittiskt EU-medlemskap är. En ny folkomröstning kan inte heller uteslutas.

Vad är det då britterna vill ha
Bortsett från den allmänna xenofobi som förefaller ha avgjort folkomröstningen vill britterna ha full tillgång till den inre marknaden samtidigt som de inte vill ha fri rörlighet av arbetskraft. Detta kommer EU aldrig att acceptera utan i så fall tvinga Storbritannien att välja att hamna i samma läge som Norge, Island och Liechtenstein, dvs acceptera EU:s regler utan att kunna påverka dem. Och dessutom betala dyrt för det.

De andra EU-länderna kan helt enkelt inte ge britterna förmånliga villkor, eftersom det skulle öka risken för att unionen faller sönder. Samtidigt är det lite ironiskt att Storbritannien (tillsammans med bland andra Sverige) för 15 år sedan drev frågan om en utvidgning av EU till Östeuropa.

Detta bäddade givetvis för den invand­ring från fattigare EU-länder, en invandring som för övrigt varit starkt positiv för den brittiska ekonomin, som nu får Storbritan­nien att lämna. En befogad fundering är ju vad det innebär för EU:s framtid om medborgarna inte delar en av grundtankarna med unionen, den fria rörligheten för arbetskraft.

Grundläggande ideologisk kris
Sammantaget kan detta vara ett tecken på en grundläggande ideologisk kris av närmast episka mått. Detta gäller inte bara Storbritannien utan EU-tanken och i viss mån också liberalismen har på 2000-talet ute i folkdjupet havererat som heltäckande lösningar. Socialismen havererade med Sovjetunionens kollaps och fall runt 1990. Nationalismen havererade efter andra världskriget.

Tyvärr är det tidsfaktorn som är förklaringen. Politikens och politikernas senaste (svikna) löften finns i färskt minne. Socialismen ligger lite längre tillbaka och tilltalar därför mest de som inte var eller knappt var födda när den bröt samman (och så Jeremy Corbyn, förstås). Detta lämnar bara nationalismen och populismen kvar som de urkrafter som styr människors beteende, eftersom minnet av deras yttersta konsek­venser i dag bärs av så få.

Det är tyvärr inte bara för historiker som historien har en otäck förmåga att upprepa sig...

Börsen då?
Vi räknar som sagt med att det skall fortsätta svänga men anser att såväl den allmän­na kursnivån som den genomsnittliga direktavkastningen på aktiemarknaden är ganska attraktiv. Inte minst efter nedgången direkt efter beskedet från Storbritan­nien.

Vinsterna stabiliseras och utdelningarna ligger kvar på en hög nivå. I USA börjar kvartalsrapporterna trilla in om två veckor och ytterligare en vecka senare kommer de första svenska bolagen. Då flyttas en stor del av marknadens fokus till bolagens utveckling, vilket kan bidra till att stabilisera marknaden ytterligare. Juli månad har dessutom de senaste 10 åren varit en bra börsmånad – vad denna visdom nu är värd i dessa tider.

Inklusive utdelningar är Stockholmsbörsen ner knappt två procent hittills i år. Att spå utvecklingen för helåret är svårt, det känns egentligen troligare att året slutar på en upp- eller nedgång på 10 procent än att det stannar runt noll. Vi håller frågan öppen och fokuserar, som vanligt, på att försöka hitta bolag som klarar sig bra även i en stökig och osäker värld.

Nästa ”Från vår horisont…” är planlagd till augusti, givetvis under förutsättning att det inte händer något som motiverar ett nytt brev…

Soliga, trots allt, sommarhälsningar från oss på Meetoo

30 juni 2016

Tillbaka