Från vår horisont...

Aug 24, 2015

…ser vi ut över finansiella marknader som har drabbats av kinafrossa, vilket har lett till stora nedgångar på de flesta av världens börser.

Börsen i Shanghai rasade totalt med nästan 12 procent under den gångna veckan. Under samma vecka period gick Dow Jones Index i USA ner med knappt 6 procent och den japanska börsen med 5 procent. I Stockholm sjönk börsen med 6 procent och i Europa som helhet med cirka 4,5 procent.

Fortsatta kast

Det finns inte mycket som tyder på att oron viker på kort sikt och vi har förmodligen en tid av fortsatta börssvängningar framför oss.

När börsens glädje över att en finansiell lösning för Grekland började nalkas i mitten av juli kom (återigen) riskerna för en första amerikansk räntehöjning upp på radarn. Det bidrog till en svag och osäker utveckling under början av augusti.

Den riktiga chocken för marknaden kom dock när den kinesiska centralbanken skrev ner värdet på den lokala valutan, yuanen, och gjorde värderingen mer anpassad till den kurs den tidigare handlats på gentemot dollarn.

Även om detta var i linje med vad marknaden länge hade efterfrågat och Interna­ti­onella Valutafonden (IMF) uppmanat till tolkade många det som en kinesisk deval­ve­­ring och som ett tecken på att kinesisk ekonomi var på väg mot djupare problem. Denna tolkning har sedan dess fått stöd av svaga siffror för såväl inköpschefsindex för augusti som industriproduktionen.

Vår bedömning är dock att den kinesiska centralbanken faktiskt menar allvar med sina försök att få till stånd en marknadskurs på sin valuta.

Nedgången den senaste veckan har hur som helst varit närmast brutal och många investerare världen över slickar nu sina sår, inte minst efter djupdykningen på Wall Street i fredags.

Inget i-landsproblem…

När man försöker bedöma framtiden kan det vara värt att se lite bakåt och bena ut ett antal faktorer som lett till dagens läge.

  • I motsats till de senaste årens oroshärdar (bolånebubblan och bankkrascherna 2008, oron för en avveckling av lågräntepolitiken och givetvis alla de kriser som Eurozonens problem fört med sig) finns problemen i dag inte i USA eller Europa. Nu är det faktiska och inbillade problem i ”tillväxtländer­na”, i första hand Kina men också Brasilien och Ryssland, som ligger bakom farhågorna över en än mer utdragen återhämtning av den internationella ekonomin.

  • Oron för den internationella tillväxten har spätts på av de uppenbara problem som beslutsfattarna i dessa länder har med att stabilisera sina ekonomier. Även i detta avseende är det Kina som står i fokus men regeringsproblemen i Brasilien och senast Turkiet bidrar också.

  • Farhågorna för lägre tillväxt har också dragit med sig en del marknader för råvaror, framförallt gäller detta oljan men också vissa metaller.

  • Detta har ökat risken för ännu lägre investeringstakt i många av de så kallade tillväxtländerna, en utveckling som givetvis skulle kunna påverka hela den internationella efterfrågan för verkstads- och infrastrukturindustrierna.

  • En bidragande orsak till nedgången kan också vara rent marknadsteknisk. Just nu är det fortfarande semestertid på många håll och eftersom många dator­styrda portföljer är konstruerade så att de säljer aktier när rörelserna i markna­den är stora (på fikonspråket talar många om VIX, eller volatilitetsindex, som sköt i höjden i slutet av förra veckan) har försäljningstrycket på till exempel verkstads­industri­aktier, men egentligen aktier i alla bolag som har en stor exponering mot Kina, varit stort. Sanningen är nog också att ”alla” har varit positionerade för att ha aktier och när man ska försöka komma ur sina placeringar gör alla det samtidigt.

Till detta kommer att ”alla” går och väntar på att den amerikanska central­banken – FED – skall annonsera en (liten) räntehöjning under hösten eller tidigt nästa år. Vi tror dock att sannolikheten för en höjning har minskat efter det kinesiska utspelet och efter de senaste konjunktursiffrorna (inköpschefsindex) i USA. Den starka dollarn fortsätter att pressa tillbaka den amerikanska exporten och det är inte troligt att FED vill skapa större problem i det avseendet.

Samtidigt skrev Wall Street Journal på söndagen att den kinesiska centralbanken än en gång förberedde sig för att flöda banksystemet med likviditet för att öka utlåning­en. Även om Bank of China gör detta och FED håller tillbaka sin räntehöj­ning kommer det dock sannolikt att krävas fler tecken och mer tydliga politiska beslut innan många skrämda investerare kastar sig över aktiemarknaden igen.

Det långa perspektivet

Vår bedömning att vi måste ha ett längre tidsperspektiv, även när vi befinner oss i ett osäkert läge. Sett till de ekonomiska förutsättningarna, bolagens resultat och världs­ekonomins potential är börsfallen i augusti överdrivna. De grundläggande förutsätt­ningarna ser fortfarande bra ut.

Som i alla lägen finns det bra aktier i olika sektorer, men det finns också dåliga. Det handlar om att välja bra bolag och hitta bolag som växer. Tillväxt är nämligen en bristvara och bolag som kan växa och som tjänar pengar är värda att äga. Den som sparar långsiktigt kan fortsatt sitta lugnt i båten. Vi tror fortfarande att börsen avslutar året på en högre nivå än dagens.

Bästa sensommarhälsningar,

Lotta och Christer

24 augusti 2015

Tillbaka