Nya tag på Kinas kapitalmarknad

Stora förändringar när det gäller Kinas ekonomi
Kinas ekonomi fortsätter att omvandlas och som alla förändringar gör detta kapital­placerarna nervösa. Utvecklingen är dock positiv även om den, som alla förändringar i Kinas historia, kan skapa en hel del turbulens, både i och utanför landet.

Friare räntesättning…
Kinas centralbankschef har meddelat att bankerna inom 12 till 24 månader kommer att kunna sätta vilka inlåningsräntor de vill, dvs inte de räntor som centralbanken vill. Under hösten 2013 släpptes prissättningen på utlåning fri och detta steg, som visserligen ännu inte genomförts, är ännu ett tecken på den stora omvandling av Kinas ekonomi som den nuvarande ledningen, som tillträdde 2013, har dragit i gång.
Den kinesiska valutan, Yuan eller Renminbi, har länge varit styrd (och lågt hållen) av Centralbanken. Den senaste tiden har dock valutan rör sig friare och i likhet med flertalet andra tillväxtländers (Indien, Ryssland, Brasilien) valutor försvagats markant. Det är inte orimligt att tänka sig att detta är ett tecken på att marknaden så att säga fått mer att säga till om.
Ytterligare ett tecken på en hårdare, i brist på bättre ord kan vi kalla det en ”Kina-kapitalistisk” inställning till marknadskrafterna är att myndigheterna för en tid sedan tillät ett solenergiföretag, Chaori, att ställa in betalningarna på en företags­obligation. Det var den första betalningsinställningen på den kinesiska obligations­marknaden och sände faktiskt chockvågor genom i alla fall råvarumarknaderna och de asiatiska finansmarknaderna.

Beslutet från centralbanken att släppa räntorna fria(re) kan mycket väl leda till en svår, men långsiktigt positiv, omvälvning av Kinas banksystem och det kommer knappast en dag för tidigt.

…torpederar ”skuggmarknaden”
Bankerna har nämligen fungerat dåligt, så som centralstyrda banker oftast gör, och inte erbjudit spararna en vettig ränta på vanligt banksparande. Detta har skapat en enorm marknad, den så kallade ”skuggmarknaden” - en inofficiell marknad för in- och utlåning utanför banksystemet. Den har vuxit sig stor och erbjuder ofta placeringar i olika slags investeringsprodukter med ”hög garanterad avkastning” – ofta med hög och okontrollerbar risk inom fastighetssektorn.

När räntesättningen på inlåning nu släpps fri kommer sannolikt en del pengar som tidigare gått in i ”skuggmarknaden” att hamna på de vanliga bankernas konton. Kinas centralbank har beskrivit den kommande liberaliseringen av inlåningsräntorna som den mest riskabla delen av de finansiella reformerna, vilket kanske indikerar vilka enorma belopp ”skuggmarknaden” omsätter. Det kan knappast uteslutas en del offer bland fastighetsprojekt, mm, och den totala effekten kan nog bli fortsatta chockvågor ut över finansmarknaderna.

Som om det inte räckte med detta
Kinas ekonomi är också utsatt för fler förändringar. Sedan mitten av 1980-talet har tillväxten skapats av investeringar och export. Nu är tanken eller, om ni så vill, femårsplanen att den inhemska konsumtion skall ta över som drivkraft. Kinas medelklass har helt enkelt blivit så stor och så välbeställd att dess konsumtion skall bära landets tillväxt på sina axlar.

Inte heller denna utveckling är lätt att styra. Som framgått i vårt månadsbrev var exportstatistiken i februari en missräkning och tillsammans med andra svaghets­tecken från Kina har dessa siffror gjort placerarna nervösa. Oron för en så kallad hårdlandning i Kina, det vill säga en omställning av ekonomin som misslyckas, har den senaste tiden varit ett påtagligt orosmoln på de internationella finansiella marknaderna.

Som helhet är dock omställningen av Kinas ekonomi, som ju inte minst handlar om att minska påverkan på miljön, något som borde tas emot positivt av finansmark­naderna.
Ju längre den modell som styrt de senaste 30 åren lever kvar, desto större blir obalanserna och riskerna – för att inte tala om den negativa påverkan på miljön. Att omvandlingen kommer att bli utdragen och skakig och att leda till att statistiken ibland blir svår att tolka är också uppenbart. Världens, och finansmarknadernas, beroende av Kina kommer att fortsätta att öka.

Christer Ellgren
15 mars 2014

Tillbaka