Från vår horisont...

Jan 14, 2013

… kan vi se tillbaka på ett riktigt bra börsår med en bra avslutning. Under december gick världsindex upp med 1,8 procent. En förklaring till detta är Japan som noterade en häftig uppgång på 10,2 procent efter Liberaldemokraternas jordskredsseger i parlamentsvalet i december. Detta bedöms öppna vägen för finanspolitiska stimulan­ser 2013 då den nye premiärministern Shinzo Abe skall försöka få fart på ekonomin.

Inför 2012 var de flesta experter eniga om att det skulle bli ett starkt börsår. Börsen inledde också piggt då vi fick se starka kvartalsrapporter samt hopp om ytterligare stöd till Grekland. Redan i mitten på mars hade börsen gått upp 14 procent. Två månader senare, i mitten på maj, var hela denna uppgång utraderad, återigen på grund av oro över Grekland, som fick betyget skräpstatus av ett kreditvärderings­institut, och bankernas tillstånd.

Senare under sommaren inleddes dock en gradvis återhämtning efter att ECB-chefen Mario Draghi lugnade finansmarknaderna med uttalanden om "att ECB är beredda att använda alla resurser för att stötta de europeiska ekonomierna och därmed även euron". Efter en börsuppgång under sommaren kom oron åter tillbaka på grund av frågetecken kring presidentvalet i USA, Kinas ekonomiska utveckling och även svag amerikansk statistik som bidrog till förnyad pessimism. När valet i USA sedan var över flyttades fokus till hur det så kallade budgetstupet i USA skulle hanteras.

I slutet av året ökade optimismen på börsen då man hoppades på en snar ­lös­ning i USA. Dessutom kom vissa positiva signaler från Kina och vi började skönja en stabi­lisering i euroområdet. Den starka avslutningen på börserna innebar att börsen vid årsskiftet stängde på i princip samma nivå som i mitten på mars 2012.

I sista minuten lyckades sedan den amerikanska senaten och kongressen enas om en lösning för att undvika ”stupet”. Beslutet innebär att Obama kan hålla sitt vallöfte om att höja skatt­erna på höga inkomster. Dessutom har man nu lyckats skjuta upp det mest akuta läget och förhindrat att landet går in i recession. Fler tuffa förhand­lings­­om­gångar stundar dock i februari för att förhindra att USA tvingas ställa in betalningarna.

Trots oro kring den amerikanska ekonomin kan vi bara konstatera att USA:s BNP växte med 3,1 procent i årstakt under tredje kvartalet 2012. För hushål­len i USA har skulderna minskat kraftigt jämfört med inkomsterna de senaste åren, vilket har inneburit att vi sett en påtaglig förbättring på bostadsmark­naden. I Europa har utvecklingen börjat stabiliseras och tysk industri visar tecken på en viss förbättring.

Under hösten har Sverige uppvisat en mycket svag konjunkturutveckling, framför allt inom exportsektorn. Trots rekordlåga bolåneräntor har dock även hushållen hål­lit hårt i sina plånböcker. De många varsel som kom under hösten 2012 gjorde konsumenterna alltmer pessi­mistiska om Sveriges och sin egen ekonomi.

I december fick vi dock indikationer på att det värsta är över och att vi ser en gradvis förbättring under 2013. I Asien blir det alltmer tydligt att en vändning är på gång i Kina, efter en svag konjunkturutveckling under större delen av 2012. Återhämt­ning­en i tillväxt­länderna har fått fäste under slutet av 2012 och kommer att bidra till den globala återhämtningen under 2013 trots fortsatt konjunkturnedgång i krisländerna i Europa.

Räntor och aktier

Protokollet från det senaste Fed-mötet påverkade marknaderna markant. Där avslö­jades att FED var splittrat kring hur länge stimulansprogrammet QE3 kommer att bestå. Detta i kombination med signaler om en global återhämtning och stabilisering i euroområdet talar för en fortsatt uppgång för de långa räntorna. För de som har bostads­lån ser vi det som ett gynnsamt läge att binda sitt bostadslån på långa löptider, nu när ett femårigt bundet bostadslån noteras på nivån 3% ränta, att jämföra med en, historiskt sett, normal nivå på 4-6%. Även om Riksbanken sänker räntan ytterligare en gång i februari eller april kommer det att få små effekter på bankernas räntor på bundna lån.

På den svenska börsen var utvecklingen som helhet stark under 2012 med Hexagon som vinnare bland de större bolagen och banker som den bästa sektorn.

Globala åtgärder för att stabilisera banksystemet har lett till att risken att äga bank har minskat och i Sverige har bankerna som grupp stigit med 30% exklusive utdel­ningar. De senaste 12 månaderna steg Handelsbanken med 30% och Swedbank med 40%. Förutom att dessa banker har en relativt låg rörelserisk är de också de mest väl­kapitaliserade i Europa och därmed väl förbered­da att möta de nya kapitaltäck­nings­reglerna. Det innebär lägre upplånings­kostnader och goda vinstmarginaler. Som ägare till dessa aktier kan man dessutom se fram emot en utdelning på runt 4,5%.

Även om börsen var stark under fjolåret var det dock stora skillnader från bolag till bolag och många aktier har en hel del att hämta tillbaka under 2013.

Många mindre bolag hade det tufft på börsen under 2012. Ett av dessa var New Wave Group som säljer profilkläder och sportkläder i Nordamerika, Asien och Europa. Bolagets mest kända varumärke är Craft. Genom förvärv har man breddat produktutbudet och etablerat sig på nya marknader. Fortfarande finns goda möjlig­heter att etablera varu­märken på fler mark­nader där New Wave redan har närvaro.

Förvärvet av Orrefors Kosta Boda (OKB) kostade dock New Wave totalt 500 Mkr. Genom omfattande nedskärningar inom OKB kommer vinsten att öka och resurser frigöras för att få New Wave att återigen visa tillväxt. Trots förbättrade förutsätt­ningar värderas New Wave i dag under eget kapital och till endast 9 gånger vinsten.

Utsikter

Den globala återhämtningen 2013 kommer drivas av bättre tillväxt i USA, stimulans­åtgärder i tillväxtländerna och en stabilisering i euroområdet. Skuldprob­lemen i Europa är inte över, men i det korta perspektivet har centralbanker och politiker minskat oron för en härdsmälta. Den globala återhämtningen kommer att få positiva effekter för de nordiska exportbolagen. En gradvis förbättring av den globala tillväx­ten kommer även att ge uppgångar på de långa räntorna.

Trots en stark börsuppgång under hösten 2012 ser vi att värderingen av aktier fort­farande är attraktiv. Aktier värderas till p/e 13 på 2013 års prognoser och ger en genom­snittlig direkt­av­kast­ning på drygt 4%, i många fall upp till drygt 6%. Nu är det bara tre månader kvar till utdelningssäsongen. Köper man en aktie idag som ger 6% i direktavkastning i april 2012 och förhoppningsvis även april nästa år så får man en avkastning på 12% under 15 månader och då har vi inte räknat med någon kurs­upp­gång.

14 januari 2013

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

Tillbaka