Uppsida i Greklandskrisens spår

May 21, 2012

Maj har hittills i år varit en urusel månad, i alla fall för börsens vidkommande. Efter ett snabbt ras sedan det senaste månadsskiftet är vi nu i Stockholm nere på samma nivå som vid årsskiftet, i New York har utvecklingen varit marginellt bättre. Den senaste tiden har än en gång visat att Sveriges starka ekonomi och en stark resultatutveckling för svenska företag spelar mindre roll än Sveriges och den svenska kronans litenhet när det blåser i omvärlden.

Man kan med fog, liksom vi gjort flera gånger på denna sida, ställa frågan vad det är som egentligen driver marknaderna på kort sikt. Det självklara svaret just nu är givetvis Europa, eller snarare farhågorna kring Grekland, Spanien och Euron.

Alla placerare verkar vara förhäxade av händelserna i Europa och underligt nog verkar det som om fascinationen växer med kvadraten på avståndet. Eftersom det är placerarna i USA och Asien som bestämmer dagordningen får helt väntade och för oss européer närmast självklara nyheter som ett grekiskt nyval paniken att slå ut i full blom.

Det skulle ju kunna vara så att detta gör att det europeiska händelseförloppet får ett för stort genomslag. Till syvende och sidst är det ju faktiskt så att marknader långsiktigt inte styrs av väntade händelser – det är de oväntade händelserna som styr.

Nu när euro-krisen varit förstasidesstoff jorden runt i mer än ett år är det faktiskt svårt att föreställa sig att någon händelse som har med den att göra skulle komma som en överraskning. Visserligen skulle en total kollaps för Euron (något som knappast är troligt) kunna förändra spelreglerna men vi sticker ut näsan och säger att ett grekiskt euro-utträde sannolikt skulle vara den starkaste köpsignal vi sett på länge.

Men innan detta händer, och det kommer inte att ske förrän efter nyvalet i juni, kommer Europas ekonomi att sakta flyta fram i någon slags relativt mild lågkonjunktur medan regeringar fortsätter att missa sina budgetmål och bråkar om vilka krav som skall gälla för att komma till undsättning för vem. Greklands ekonomi är sedan länge räddningslöst förlorad så den struntar de flesta i i alla fall.

Europa kommer därmed att fortsätta ha den effekt på finansmarknaderna som världsdelen haft sedan någon gång efter den akuta finanskrisen (2010 eller däromkring) och skapa massor av rubriker, massvis med osäkerhet men inte någon riktig trend.

Medan (pseudo)händelserna i Bryssel, Berlin, Paris, Aten och Madrid därmed knuffar alla andra händelser åt sidan väcks frågan vad det är som kommer att åstadkomma nästa verkliga trend på kapitalmarknaderna.

Den uppgång som började under hösten 2011, och som vi fortfarande tror att vi trots allt är inne i, antogs till en början vara ett resultat av planer på att skapa en starkare pakt runt euron men allteftersom tiden gick blev det tydligt att marknaderna reagerade på starkare än väntad (dvs oväntad) statistik på en ekonomisk återhämtning i USA, Kina och till viss del också Europa.

Under våren har den europeiska statistiken varit svag men efter ett litet tapp i mars-april har den amerikanska fortsatt att vara starkare än väntat (!) och vi tror att detta är en trend som kommer att fortsätta under sommaren och att detta på nytt drar igång börsen.

En allt bättre ekonomisk statistik, minskade statsfinansiella risker utanför Eurons akuta krisområden, låga företagsvärderingar och en kombination av stabil vinstutveckling och positiva framtidsutsikter talar trots allt för ett bra börsår. Vi fortsätter att välja investeringar i Norden och i företag som är exponerade mot tillväxtmarknaderna.

Marknaden för företagsobligationer är också fortsatt intressant och många kvalitetsföretag erbjuder mycket hög avkastning trots dagens historiskt sett låga ränteläge. Vid placeringar i företagsobligationer väljer vi en diversifiering i ett antal olika företagsobligationer med låg kreditrisk. Företagsobligationer med hög ränta är intressanta men förknippade med stora risker, vilket men givetvis skall vara medveten om.

Tillbaka