Vad skulle QE3 betyda?

Aug 25, 2011

På fredag, 26 augusti, skall Fed-chefen Ben Bernanke hålla ett anförande om utsikterna för den amerikanska ekonomin vid ett seminarium i Jackson Hole. Valet av plats kan verka oroande, eftersom skidorten är känd för att ha några av Nordamerikas brantaste utförsbackar, men samtidigt var det där som Bernanke för ett år sedan presenterade planerna på det som kom att kallas QE2. Detta program skapade ett flöde av kapital mot mer riskbetonade värdepapper. Förhoppningar om att detta skall upprepas och att Federal Reserve skall skapa ytterligare stimulanser är en orsak till börsens starka utveckling denna vecka.

Denna vecka har världens börser tagit tillbaka en del av de tidigare förlusterna. En orsak är ökade förhoppningar om att Federal Reserve skall dra igång en tredje omgång av så kallade kvantitativa lättnader, QE3, i form av stödköp av statspapper.

Kvantitativa lättnader, Quantitative Easing (dvs QE), innebär att centralbanken köper statspapper för nytryckta pengar. Detta ökar efterfrågan på obligationer, sänker riskpremien och bidrar till att hålla nere räntorna. Det innebär också att penningmängden ökar, vilket kan holka ur penningvärdet och driva upp inflationen. Av detta skäl är denna sorts åtgärder inte populära bland centralbankerna men sedan 2009 har både Federal Reserve och ECB tagit till dem. I USA kom QE1 i mars 2009 och QE2 hösten 2010.

Frågan är hur troligt det är att Bernanke aviserar ytterligare en omgång lättnader och hur stora effekterna i så fall kan tänkas bli denna gången. Det finns mycket som talar för att USA:s sjuka ekonomi behöver ytterligare en dos stimulans. Återhämtningen har tappat fart, bostadspriserna fortsätter att falla och oron på de finansiella marknaderna är betydande. Ett skäl till att Fed-chefen är den som kan skriva ut receptet är givetvis, vilket vi påpekat tidigare, att det amerikanska politiska systemet just nu är lamslaget, vilket gör att Bernanke är den som får reda upp problemen.

Det finns också mycket som talar emot ett tredje program och frågan är hur rädd den amerikanska centralbanken är för inflationen. För ett år sedan låg den amerikanska kärninflationen strax under en procent, i dag är den dubbelt så hög. Å andra sidan skulle ett visst inflationstryck i USA kunna vara ett sätt att minska den amerikanska statsskulden, i linje med de tankar som den amerikanske ekonomen Paul Krugman kastat fram.

Givet hälsotillståndet i den amerikanska ekonomin räknar vi med att Bernanke diskuterar en ny kapitalinjektion som en möjlighet men vi tror inte att han kommer att presentera någon och han kommer inte att lägga någon större energi på att sälja in idén.

Enligt Federal Reserve har de första två programmen varit framgångsrika såtillvida att de bidragit till lägre långräntor och lägre riskpremie. I dag är de amerikanska räntorna rekordlåga, handeln i statspapper intensiv och riskpremien (trots S&P…) inte något problem. Varför skulle då centralbanken nu ge sig ut och sälla sig till köparna?

Förhoppningarna om att QE1 och QE2 skulle ge konjunkturen fart har dock inte direkt infriats (även om vi givetvis inte vet hur det skulle ha sett ut utan de två programmen). Däremot kan man nog säga att de hittillsvarande lättnaderna har tryckt priserna på olja och guld uppåt, och detta är knappast något som ligger i den amerikanska centralbankens intresse.

Det Federal Reserve kan försöka sikta på är att höja omvärldens tilltro till dollarn och för att göra detta skulle man kunna tänka sig åtgärder riktade direkt mot att blåsa liv i bostadsmarknaden, som fortsätter att vara en black om foten för den amerikanska ekonomiska återhämtningen.

Att det blir ett tredje försök med kvantitativa lättnader är därför långt ifrån givet. Kommer det trots allt skulle det förmodligen betyda ett glädjeskutt på börsen men det bästa vore kanske trots allt om utgången blir en annan. Ur kapitalmarkandens synvinkel skulle ett QE3 vara ”the easy way out” men inte lösa några som helst problem. Federal Reserve har redan, genom att med fast hand peka ut en lågräntelinje för de kommande åren, lagt en bas för en amerikansk återhämtning.

Hur som helst får vi svaret på fredag. Sannolikt blir marknaden besviken, men den här gången tror vi inte att det gör så mycket.

Tillbaka