Den positiva trenden håller

Oct 22, 2010

Trots höga råvarupriser och en allt starkare krona är Stockholmsbörsen en av de aktiemarknader som noterat störst uppgång hittills i år. När vi nu är en bit in i höstens rapportsäsong och kan se bolagsrapporterna för det tredje kvartalet kan vi konstatera att trenden från halvårsredovisningarna håller i sig – de flesta bolag går bättre och bättre. Sammantaget ser det ut som om det kommer att vara svårare för företagen att slå prognoserna för det tredje kvartalet än vad det var under årets andra kvartal men den underliggande trenden är ändå tydlig.

Vi tror dessutom att det, med tanke på hur företagen rent allmänt värderas i dagsläget, räcker med att de når upp till förväntningarna för att vi ska kunna få se en uppgång på aktiemarknaderna, internationellt sett, under hösten. Många av de bolag som hittills rapporterat, t ex SKF, Ericsson, Boliden och Volvo i Sverige samt Yahoo, Intel och Caterpillar i USA har rapporterat siffror som låg långt över marknadens förväntningar.

Skälen bakom detta är att de flesta bolag under och efter finanskrisen gjorde större och snabbare kostnadsnedskär­ningar än någonsin tidigare och dessa kostnader kommer inte tillbaka i samma takt som omsättningen. Detta gör att vi fortfarande, trots att utvecklingen varit ihålig under 2010, bland annat är Världsindex i princip oförändrat under årets första nio månader, sannolikt är inne i en positiv global börstrend som kan hålla i sig under flera år.

Denna trend drivs av den starka utvecklingen i företagen som i dag i många fall är finansiellt starkare än på länge – såväl när det gäller kassa, skuldsättning och kassaflöden – och detta kommer sannolikt att leda till en mängd företagsaffärer de närmaste åren. Denna ökade s k M&A-aktivitet (finansslang för sammanslagningar och förvärv, ”mergers and acquisitions”) har förutsättningar att ge aktiemarknaden lite självförtroende och driva börskurserna uppåt.

Självklart är sammanslagningar och förvärv inte det enda som krävs för fortsatt resultattillväxt och när det gäller efterfrågan i världsekonomin finns det fler fråge­tecken. Det är också symptomatiskt att den svaga amerikanska sysselsättnings­rapporten för september snabbt tolkades som att den utan tvivel skulle öppna för nya lättnader från den amerikanska centralbanken och kanske också politiken runt tiden för valet i USA i början av november.

Den som vill vara ironisk kan tolka detta som att börsen blivit bidragsberoende och ständigt letar efter skäl för centralbanker och regeringar att kasta nytt bränsle på brasan. Man kan ju också oroligt fråga sig vad det är i de mörka utsikter för sysselsättningen och den amerikanska centralbankens rädsla för deflation som gör att börsen trots allt håller humöret uppe?

Det enkla svaret – nämligen att den konstgjorda efterfrågan skall leda till att nya pengar hittar vägen till börsen – är dock sannolikt för enkelt. I alla fall denna gång. Istället finns förhoppningarna at Federal Reserves åtgärder verkligen skall leda till det som de hittills massiva politiska åtgärderna verkar ha misslyckats med - att ge tillräcklig dragkraft i USA-ekonomin för att öka sysselsättningen och inflationen.

Försöken att skapa inflation, eller egentligen stigande priser på olika hushålls­till­gångar, t ex hus, i USA, är onekligen en udda uppgift för en centralbank. I grunden handlar det dock om att stigande tillgångspriser ger en förmögenhetseffekt som kan höja humöret hos de amerikanska konsumenterna och bidra till en ökad efterfrågan. Eftersom inflationstrycket i övrigt är minimalt, skapar centralbankens aktiviteter dessutom tilltro till att vi kommer att kunna behålla räntorna låga under lång tid framåt, och detta är i sig positivt för aktiemarknaden.

Den låga räntan finns därmed kvar som en drivkraft för fortsatt börsuppgång. En skillnad mot tidigare är att trots att räntenivåerna visserligen har varit låga under ganska lång tid har företagen tidigare inte kunnat låna till dessa låga räntor. Detta har ändrats, bankerna ställer i dag upp med krediter, vilket bör vara gynnsamt för såväl resultat som aktivitet i företagen.

Tillbaka